Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in September 2019
National Bureau of Statistics of China2019-10-21 17:00
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

100.0

104.7

142.0

Tangshan

100.6

110.8

132.5

Tianjin

100.2

101.7

133.3

Qinhuangdao

100.1

115.5

144.7

Shijiazhuang

100.9

116.3

154.0

Baotou

100.6

106.6

121.8

Taiyuan

100.4

108.3

131.1

Dandong

101.0

109.3

126.0

Hohhot

101.3

117.8

143.5

Jinzhou

100.6

110.7

115.3

Shenyang

101.0

109.7

138.4

Jilin

101.0

111.5

131.4

Dalian

99.7

110.7

135.7

Mudanjiang

99.8

108.5

122.6

Changchun

101.0

110.3

133.7

Wuxi

101.4

108.0

150.3

Harbin

100.9

111.2

139.6

Yangzhou

101.2

112.0

147.3

Shanghai

100.5

102.7

148.7

Xuzhou

101.1

114.1

153.9

Nanjing

100.8

105.8

153.3

Wenzhou

100.5

102.9

119.3

Hangzhou

100.2

108.2

147.5

Jinhua

100.2

106.6

132.8

Ningbo

100.5

107.5

137.9

Bengbu

100.4

105.3

129.9

Hefei

99.9

105.7

161.5

Anqing

100.6

106.7

127.0

Fuzhou

100.4

107.4

144.7

Quanzhou

100.2

101.7

113.9

Xiamen

99.7

103.3

157.8

Jiujiang

100.7

109.3

140.0

Nanchang

100.6

106.4

141.3

Ganzhou

100.8

104.0

127.2

Jinan

99.6

106.4

145.4

Yantai

101.2

111.5

139.1

Qingdao

100.1

107.8

138.9

Jining

101.1

113.4

133.3

Zhengzhou

100.2

104.8

146.1

Luoyang

102.0

116.2

139.8

Wuhan

100.8

114.9

156.7

Pingdingshan

100.0

109.0

127.9

Changsha

100.0

103.8

144.3

Yichang

99.8

104.4

131.5

Guangzhou

100.0

109.0

157.7

Xiangfan

101.0

112.6

131.6

Shenzhen

101.2

102.0

149.3

Yueyang

99.5

99.9

122.2

Nanning

102.1

112.2

146.9

Changde

99.7

108.3

127.7

Haikou

100.5

109.4

147.0

Huizhou

100.2

103.0

138.5

Chongqing

100.5

109.7

141.1

Zhanjiang

99.9

106.0

129.6

Chengdu

100.7

112.8

149.5

Shaoguan

99.9

102.1

124.2

Guiyang

99.7

115.0

148.1

Guilin

101.0

110.3

129.4

Kunming

101.3

112.3

144.6

Beihai

100.0

109.9

140.5

Xi’an

100.7

116.0

165.8

Sanya

100.3

104.3

150.9

Lanzhou

100.3

106.7

124.5

Luzhou

99.8

103.3

123.5

Xining

101.3

112.3

129.4

Nanchong

100.5

105.6

129.9

Yinchuan

101.7

109.5

123.8

Zunyi

100.4

109.3

129.2

Urumqi

100.2

104.2

118.0

Dali

100.8

120.6

144.9

               

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

99.5

98.8

145.2

Tangshan

102.6

114.0

126.4

Tianjin

99.9

100.5

135.8

Qinhuangdao

100.6

110.5

129.4

Shijiazhuang

99.5

101.5

127.2

Baotou

100.3

106.8

113.0

Taiyuan

100.6

106.5

130.9

Dandong

100.8

107.8

114.5

Hohhot

100.7

117.7

132.7

Jinzhou

101.0

105.9

103.1

Shenyang

100.8

109.4

126.6

Jilin

101.3

107.4

120.1

Dalian

100.1

106.4

121.6

Mudanjiang

99.4

101.6

109.7

Changchun

100.9

108.7

124.1

Wuxi

101.2

106.3

145.7

Harbin

101.5

108.9

129.6

Yangzhou

100.3

105.9

127.7

Shanghai

100.6

101.0

139.8

Xuzhou

100.9

106.0

126.0

Nanjing

101.6

105.1

145.2

Wenzhou

100.7

102.5

116.0

Hangzhou

99.8

102.1

144.6

Jinhua

99.6

101.5

121.5

Ningbo

100.8

105.7

132.2

Bengbu

100.3

105.8

125.1

Hefei

100.1

103.5

160.9

Anqing

99.6

99.0

118.5

Fuzhou

100.0

99.9

125.9

Quanzhou

99.8

100.7

116.0

Xiamen

99.9

103.6

141.7

Jiujiang

101.0

106.5

127.5

Nanchang

100.2

104.1

132.5

Ganzhou

100.5

105.3

127.2

Jinan

99.7

101.1

131.2

Yantai

100.2

108.6

128.7

Qingdao

99.3

97.5

128.7

Jining

101.0

111.1

135.2

Zhengzhou

99.6

97.7

130.2

Luoyang

102.0

110.4

125.5

Wuhan

99.2

101.4

145.8

Pingdingshan

100.8

106.6

119.5

Changsha

99.7

99.9

134.9

Yichang

99.6

98.8

119.9

Guangzhou

99.7

97.6

147.7

Xiangfan

100.1

108.1

122.6

Shenzhen

101.3

103.0

157.2

Yueyang

99.7

100.0

114.3

Nanning

100.7

112.6

135.5

Changde

99.7

100.3

114.3

Haikou

99.3

98.6

113.9

Huizhou

100.1

103.9

133.9

Chongqing

99.4

103.1

128.3

Zhanjiang

99.5

98.6

112.1

Chengdu

99.6

102.2

117.7

Shaoguan

99.4

104.0

117.7

Guiyang

99.4

102.5

121.0

Guilin

100.6

106.7

111.4

Kunming

100.8

108.9

132.4

Beihai

99.3

103.7

123.9

Xi’an

99.4

104.4

123.8

Sanya

99.5

102.4

121.0

Lanzhou

100.6

109.0

122.0

Luzhou

100.7

101.2

119.8

Xining

101.1

113.3

120.9

Nanchong

100.2

101.0

121.6

Yinchuan

100.7

106.6

112.0

Zunyi

99.4

101.1

115.7

Urumqi

100.0

104.3

124.9

Dali

101.0

116.4

128.1

               

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

99.9

102.7

126.5

100.1

102.3

143.4

99.9

108.0

152.7

Tianjin

100.1

101.7

140.1

100.0

101.7

132.6

100.5

101.7

129.8

Shijiazhuang

101.5

117.0

150.6

100.6

116.1

155.7

101.2

116.2

151.7

Taiyuan

100.3

111.2

137.5

100.3

107.4

131.7

100.5

108.5

127.9

Hohhot

101.0

115.9

135.6

101.1

115.9

142.8

101.8

122.2

149.1

Shenyang

100.9

107.9

137.8

100.7

110.1

139.0

101.4

112.9

138.7

Dalian

99.6

110.7

136.4

99.8

111.4

139.6

99.5

109.2

127.0

Changchun

100.8

110.3

141.2

101.1

109.9

129.8

101.0

111.1

130.9

Harbin

100.7

110.6

137.5

100.7

111.0

139.4

101.4

112.3

142.1

Shanghai

100.2

102.9

152.0

100.4

102.7

148.7

100.6

102.7

147.5

Nanjing

101.6

104.6

157.3

100.6

105.7

152.8

100.3

107.0

151.0

Hangzhou

100.3

109.7

155.3

100.2

108.3

145.4

100.1

106.2

140.4

Ningbo

100.7

106.8

143.8

100.4

108.1

138.7

100.6

106.8

134.4

Hefei

99.7

104.5

158.5

99.9

106.3

162.2

100.1

105.4

163.7

Fuzhou

100.8

107.4

140.8

100.4

106.5

142.2

100.4

108.9

150.4

Xiamen

99.4

99.4

153.3

100.0

104.5

161.5

99.5

104.2

154.8

Nanchang

100.8

103.8

142.4

100.4

105.8

140.1

101.4

110.3

144.4

Jinan

100.0

106.5

143.4

99.5

106.1

145.4

100.0

107.4

146.4

Qingdao

100.2

109.2

141.1

99.9

106.9

138.5

100.4

107.1

135.5

Zhengzhou

100.3

105.4

149.1

99.9

104.3

144.4

100.4

104.3

141.6

Wuhan

101.2

117.8

160.8

100.6

113.7

156.3

100.5

114.8

152.6

Changsha

99.9

104.6

142.7

100.1

103.5

144.3

100.0

103.7

145.2

Guangzhou

100.8

110.8

163.4

99.5

108.2

155.5

100.4

109.3

158.0

Shenzhen

101.1

101.9

148.3

100.7

100.7

147.2

101.7

103.1

152.8

Nanning

102.1

111.7

148.3

102.4

112.5

145.7

101.5

112.5

146.8

Haikou

100.4

108.7

142.6

100.5

108.0

148.1

100.9

113.4

148.5

Chongqing

100.5

112.4

148.4

100.4

108.0

137.5

100.9

107.9

135.6

Chengdu

101.1

113.2

150.3

100.2

111.8

147.3

100.4

113.7

151.2

Guiyang

99.8

114.3

150.6

99.9

115.7

148.8

98.8

114.0

142.5

Kunming

100.7

110.5

143.4

101.3

113.6

146.9

101.6

111.8

141.3

Xi’an

100.2

115.6

167.5

101.4

117.2

167.4

100.1

114.0

161.3

Lanzhou

100.0

108.8

128.9

100.3

106.1

123.4

100.7

105.1

120.6

Xining

100.5

109.3

129.4

101.4

113.0

130.3

101.2

111.4

126.6

Yinchuan

101.9

109.6

123.6

101.7

109.8

123.8

101.2

108.7

124.0

Urumqi

99.8

105.5

118.9

100.0

103.8

120.5

100.8

104.4

110.5

Tangshan

100.2

108.5

127.7

100.5

111.6

134.7

101.2

111.6

132.8

Qinhuangdao

98.9

114.5

144.5

100.6

116.6

146.8

100.0

113.1

137.7

Baotou

100.6

107.8

126.5

100.8

106.8

121.3

100.1

105.6

120.2

Dandong

101.3

108.8

127.6

100.8

109.7

126.2

100.9

108.3

122.4

Jinzhou

100.7

110.1

113.4

100.4

111.0

115.9

101.8

110.1

118.6

Jilin

101.2

111.3

132.4

101.0

111.5

130.3

100.6

112.4

132.8

Mudanjiang

99.8

109.0

120.2

99.9

107.7

124.0

99.7

111.7

123.7

Wuxi

101.6

109.8

160.4

101.3

107.0

150.6

101.6

108.6

142.2

Yangzhou

101.0

113.9

150.1

101.2

111.9

147.2

101.3

110.9

145.9

Xuzhou

101.3

116.8

157.7

101.2

113.7

153.9

100.4

112.7

150.1

Wenzhou

100.3

103.9

118.9

100.2

102.5

120.0

101.2

102.6

118.6

Jinhua

100.5

107.3

136.5

100.0

105.7

133.4

100.2

107.1

128.0

Bengbu

100.1

104.6

129.0

100.5

105.8

130.8

100.0

102.9

121.7

Anqing

100.0

104.0

125.2

100.8

107.9

128.4

100.6

104.6

122.7

Quanzhou

99.3

101.1

114.4

100.2

102.4

113.3

100.7

101.0

114.6

Jiujiang

100.5

108.9

142.7

100.6

109.9

139.4

101.5

107.4

140.6

Ganzhou

102.1

104.6

127.2

100.4

103.4

126.0

101.1

105.8

132.5

Yantai

101.0

111.3

136.0

101.1

111.6

142.7

102.1

111.8

134.0

Jining

102.2

110.9

132.7

100.9

113.8

134.9

101.3

113.1

129.7

Luoyang

101.8

116.1

148.0

101.9

116.3

138.9

102.7

116.2

136.5

Pingdingshan

100.4

111.1

126.2

100.1

108.7

129.2

99.2

107.1

125.8

Yichang

99.7

107.4

135.8

99.9

103.6

130.3

99.5

104.9

132.2

Xiangfan

101.7

113.8

139.5

100.7

112.7

130.6

101.3

111.0

126.3

Yueyang

99.0

98.3

121.0

99.8

100.2

120.7

99.3

100.6

126.7

Changde

99.3

108.4

132.4

99.7

108.1

126.7

100.6

108.7

121.9

Huizhou

100.4

103.1

140.6

100.4

102.8

137.9

99.9

103.2

137.9

Zhanjiang

100.3

107.0

129.6

99.8

105.8

129.9

99.6

104.8

128.2

Shaoguan

99.1

102.0

123.7

100.4

103.1

125.1

99.3

100.5

123.0

Guilin

100.3

110.1

127.8

101.0

109.9

128.7

101.7

111.4

133.2

Beihai

99.9

110.4

141.2

100.0

109.5

139.7

100.7

107.4

137.4

Sanya

100.1

104.2

151.9

100.4

104.3

151.8

100.4

104.8

148.2

Luzhou

99.8

103.1

124.5

99.7

103.4

123.1

100.7

103.8

121.7

Nanchong

100.7

106.0

129.9

100.3

105.4

130.1

101.7

105.0

126.2

Zunyi

100.6

111.6

133.2

100.4

109.1

127.7

100.3

106.6

130.7

Dali

100.4

120.0

147.3

101.1

120.8

147.8

100.6

120.7

141.1

                   

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

99.2

98.8

145.7

100.0

98.8

143.7

99.7

99.1

146.4

Tianjin

99.4

99.0

137.7

100.4

101.6

136.6

100.0

102.3

128.2

Shijiazhuang

99.5

100.6

127.4

99.5

101.4

126.5

99.3

104.7

128.5

Taiyuan

100.9

107.3

132.5

100.4

105.8

131.9

100.4

106.2

125.8

Hohhot

100.6

117.9

132.9

100.5

117.3

132.4

101.3

118.2

133.0

Shenyang

100.7

108.7

125.6

101.2

111.4

129.6

101.0

109.6

125.3

Dalian

99.6

106.8

121.0

100.5

104.9

121.9

101.2

108.9

123.9

Changchun

101.3

108.7

125.8

100.6

108.7

122.4

100.4

108.9

121.4

Harbin

101.3

107.4

127.7

101.3

109.8

129.8

102.2

110.0

132.8

Shanghai

100.5

100.9

140.1

100.6

101.3

140.1

100.8

100.5

138.6

Nanjing

101.5

104.5

134.8

101.7

104.2

147.5

101.5

108.4

161.5

Hangzhou

99.8

102.9

146.5

99.6

102.0

145.8

99.8

100.7

138.6

Ningbo

101.0

106.9

133.9

100.7

105.8

132.8

100.9

103.4

127.6

Hefei

100.4

104.6

162.8

99.9

103.0

159.4

99.8

102.0

161.0

Fuzhou

100.1

99.7

125.0

99.6

99.1

124.0

100.4

101.4

130.0

Xiamen

99.6

102.7

143.7

100.0

103.4

140.0

100.2

105.0

142.1

Nanchang

99.8

103.5

136.0

100.5

104.7

130.0

100.3

104.1

128.1

Jinan

99.2

101.8

131.9

100.1

100.0

130.8

100.4

102.3

130.5

Qingdao

99.9

97.3

128.5

98.4

97.4

130.1

99.9

98.2

125.9

Zhengzhou

99.2

97.2

130.6

100.1

97.7

130.1

99.6

98.6

129.4

Wuhan

99.4

102.4

150.3

98.7

99.0

142.4

99.9

105.2

145.4

Changsha

99.8

99.1

133.0

99.5

99.8

134.3

99.9

100.7

137.9

Guangzhou

99.8

96.6

147.4

99.6

98.6

148.3

99.5

98.0

146.7

Shenzhen

101.4

102.4

160.0

101.1

101.7

150.7

101.5

106.0

161.0

Nanning

100.7

114.7

134.8

100.7

110.8

132.7

100.8

111.8

142.7

Haikou

99.3

97.8

112.2

99.3

100.2

117.0

98.9

96.7

111.2

Chongqing

99.5

103.8

128.4

99.3

102.6

130.5

99.1

102.7

122.0

Chengdu

99.3

102.3

119.2

99.9

102.1

115.8

99.8

102.3

117.7

Guiyang

99.4

101.2

119.0

99.4

102.8

120.3

99.2

103.7

125.7

Kunming

100.5

108.2

131.2

101.0

109.5

132.4

100.7

108.8

134.2

Xi’an

99.8

104.5

127.3

99.1

102.6

121.4

99.7

108.3

123.5

Lanzhou

100.3

106.2

120.5

100.6

111.1

123.8

100.9

110.9

122.0

Xining

101.0

110.9

118.3

101.1

114.2

121.9

101.2

113.6

120.8

Yinchuan

100.8

106.8

112.3

100.6

106.4

111.7

100.4

107.3

112.1

Urumqi

99.9

104.0

124.7

100.2

104.8

125.8

99.4

103.7

121.9

Tangshan

102.6

113.9

128.5

102.7

115.1

125.3

102.6

111.3

119.9

Qinhuangdao

100.3

109.9

129.8

100.9

111.6

131.1

100.0

106.9

120.6

Baotou

100.2

108.3

112.6

100.3

105.7

114.6

100.3

106.2

109.0

Dandong

101.0

107.8

113.1

100.6

107.9

117.8

100.7

107.9

111.6

Jinzhou

101.0

107.0

105.3

101.0

104.9

100.4

100.4

103.1

101.1

Jilin

101.4

108.0

120.8

101.0

106.7

120.2

101.6

107.0

116.7

Mudanjiang

99.2

101.0

110.3

99.7

103.7

109.4

99.7

101.2

101.1

Wuxi

101.0

106.4

147.3

101.1

106.1

144.4

101.9

106.4

146.2

Yangzhou

100.4

106.8

130.2

100.1

105.0

125.4

101.1

105.8

127.0

Xuzhou

101.5

106.0

127.2

100.8

106.3

124.4

99.8

104.9

128.7

Wenzhou

100.9

105.8

124.3

100.4

101.8

115.5

100.6

100.0

109.1

Jinhua

100.1

102.7

125.5

99.4

100.7

119.3

99.2

100.4

118.6

Bengbu

100.0

106.1

126.4

100.6

105.4

123.5

100.2

105.2

124.5

Anqing

99.8

98.5

117.3

99.3

99.3

119.7

99.7

100.3

119.0

Quanzhou

99.5

100.1

115.0

99.9

101.3

116.9

100.0

100.6

116.1

Jiujiang

100.6

105.9

129.7

101.5

107.0

126.0

101.0

107.5

124.2

Ganzhou

100.1

106.9

127.6

100.8

104.5

128.5

100.4

105.1

124.4

Yantai

100.0

107.6

130.9

100.6

109.2

127.3

100.1

110.9

124.0

Jining

101.9

111.1

133.6

100.2

111.4

136.6

101.3

110.3

135.0

Luoyang

102.3

112.7

130.6

101.4

108.4

122.8

102.6

111.4

124.5

Pingdingshan

100.6

106.6

115.9

100.9

106.4

120.5

101.1

106.8

123.7

Yichang

99.5

99.9

121.9

99.6

98.4

119.8

99.9

97.9

115.3

Xiangfan

100.3

108.6

122.6

99.9

107.8

124.4

100.4

107.9

116.2

Yueyang

99.8

100.3

115.8

99.5

99.9

112.8

100.0

99.6

115.4

Changde

100.4

101.1

115.8

99.2

99.8

113.0

99.6

99.9

114.4

Huizhou

100.1

104.1

136.1

100.1

103.7

133.0

99.9